HUR BRAIN YOGA STÖDJER OCH BALANSERAR HJÄRNAN OCH NERVSYSTEMET

Några av metoderna som ingår i utövandet av vår Brain Yoga:

  • Neuromotorisk träning – guidade långsamma rörelser och medveten andning skapar vi en inre bild av hur olika rörelser kan kombineras till nya. 
  • Life Kinetik – funktionell rörelsemetod som utvecklar hjärnan och kopplingen mellan vänster och höger hjärnhalva. Utöver detta även den övre och nedre delen av hjärnan samt den främre och bakre delen av hjärnan enligt den synaptiska modellen. 
  • Hypnos – upplev hur vi använder hypnos och ta med dig verktygen i din egen vardag i tekniker för självhypnos
  • Yoga Nidra - guidade meditationer till supervila och återhämtning, en riktig energi-boost för hela nervsystemet.
  • Visualiseringar – Med tankens kraft ta dig dit du vill vara 
  • Andningsträning – Andningstekniker för olika syften, exempelvis för att släppa spänningar, sänka pulsen, skapa balans i kropp och knopp, öka energinivån mm. 
  • Healing –  Öppnar upp kroppens energisystem.  
  • Tapping – en teknik för att stimulera nervsystemet till balans och som utmärkt går att använda vid påslag av stress eller trauma.