Life Kinetik – en träningsmetod som har sin grund i modern hjärnforskning för att utveckla hjärnans förmåga.

Stronger Brain håller i träningar för individer, organisationer, team etc. Vi genomför även inspirationsdagar på företagsevents, konferenser mm för att ge inspiration, motivation och ny kunskap. Utöver detta ger vi tillfällen till prova-på-träning.
 
Stronger Brain är kompetenscentrum för träningsmetoden Life Kinetik i Stockholm. Vi tillhandahåller träning och utbildning för dig som vill bli tränare. Kontakta oss för mer information.

Resultaten av att träna Life Kinetik är bland annat minskad stress, ökad koncentrationsförmåga, lättare att stänga ute störande intryck, bättre långtids- och korttidsminne, bättre beslutsfattande, välbefinnande och inte minst att det är roligt. 

Det har gjorts ett stort antal vetenskapliga stora och små studier som visar på väldigt fina resultat. Några av dessa studier finns tillgängliga på Life Kinetik Sverige.

Life Kinetik är rörelsebaserad hjärnträning för hälsa, prestation och livskvalitet. Det är en träningsmetod som kombinerar ovana rörelser, tänkande och uppfattningsförmåga på ett strukturerat och lustfyllt sätt.

Att träna Life Kinetik ger fördelar för både unga och gamla i många olika sammanhang.

Målet med träningen är att kunna använda en större del av hjärnans potential för att må och prestera bättre i det dagliga livet. Det är därför träningen används inom idrotten, på skolor, på äldreboende, på arbetsplatser och av personer med funktionsvariationer.

TRÄNINGSFORM MED FOKUS PÅ HJÄRNANS UTVECKLING

Life Kinetik är en träningsmetod med fokus på att utveckla hjärnan. Målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller. 

Träningsmetoden innehåller tusentals övningar som alla är anpassningsbara efter individens nivå, och följer ett tydligt definierat program där övningarna baseras på rörelse i kombination med kognitiva utmaningar samt visuell, auditiv och somatosensorisk perception.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis. För att effektivt stimulera fram kontinuerliga neurala utbildningsprocesser krävs det övningar, helst rörelsebaserade, där man hela tiden ställs inför nya och främmande uppgifter och där en uppgiftsförändring ska äga rum så snart en rutin etableras i en övning.

I Life Kinetik-träningen spelar därför nya oväntade rörelser och rörelseuppgifter en central roll. Den överraskande framgången i att klara av en ny rörelseuppgift bidrar effektivt till att sätta igång strukturella förändringar i hjärnan.

Med ovana uppgifter och växlande utmaningar stimuleras hjärnan att skapa nya synapser (kopplingar mellan hjärnceller). Life Kinetik-träningen leder alltså till ett utökat nätverk mellan hjärncellerna, vilket i sin tur leder till en ökning i utnyttjandet av hjärnans potential.